Rufai Sani's TOP HIP HOP SINGLES


Otis Promo Photo The Throne - “Otis”

“on repeat”

Rufai Sani's Rating:                     Posted on Sep 04, 2011
Otis Promo Photo Kanye West - “Otis”

“on repeat”

Rufai Sani's Rating:                     Posted on Sep 04, 2011
Otis Promo Photo Jay Z - “Otis”

“on repeat”

Rufai Sani's Rating:                     Posted on Sep 04, 2011
I'm on It Promo Photo 50 Cent - “I'm on It”

“its catchy”

Rufai Sani's Rating:                     Posted on Sep 04, 2011

« Back to Rufai Sani's Profile